Καλώς Ήλθες

Καλώς ήρθατε στον νέο οδηγό συνεργατών της Εναλλακτικής Ατζέντας.

Αυτός ο οδηγός έχει σκοπό να συμπεριλάβει όλους τους επαγγελματίες, τους εισηγητές, τους χώρους και όσους παρέχουν υπηρεσίες στον χώρο της αυτοβελτίωσης, της υγείας, της ψυχικής υγείας, της διατροφής κ.α. και απευθύνεται τόσο σε απλούς επισκέπτες που θέλουν να αναζητήσουν κάποια ειδικότητα κοντά στην περιοχή ενδιαφέροντός τους, όσο και σε επαγγελματίες οι οποίοι αναζητούν την περαιτέρω δικτύωση, διασύνδεση και αλληλεπίδραση με άλλους επαγγελματίες.

Ο οδηγός διατίθεται για καταχωρήσεις και για όσους δεν προσφέρουν επαγγελματικά τις υπηρεσίες τους αλλά θέλουν να δηλώσουν την ιδιότητά τους.

Προσφέρονται τέσσερα είδη καταχώρησης με διαφορετικά χαρακτηριστικά.