Τιμοκατάλογος

 1. Home
 2. Τιμοκατάλογος
Φίλτρα

Δωρεάν Καταχώρηση

Δωρεάν

Βασική καταχώρηση στοιχείων

 • Απεριόριστη Διάρκεια
 • Τηλέφωνο
 • Πρότυπο: Classic
 • Διεύθυνση
 • Φωτογραφία
 • Ιστοσελίδα
 • Gallery
 • Social Media
 • Βίντεο
 • Δημοσίευση άρθρων
 • Απεριόριστες απλές καταχωρήσεις εκδηλώσεων
 • Ενδοεταιρικές καταχωρήσεις
 • Featured

Πλήρης Καταχώρηση

€ 39

Πλήρης καταχώρηση στοιχείων για 1 έτος

 • Διάρκεια: 365 μέρες
 • Τηλέφωνο
 • Επιλογή προτύπου
 • Διεύθυνση
 • Φωτογραφία
 • Ιστοσελίδα
 • Βίντεο
 • Social Media
 • Photo Gallery
 • Δημοσίευση άρθρων
 • Απεριόριστες απλές καταχωρήσεις εκδηλώσεων
 • Ενδοεταιρικές καταχωρήσεις
 • Featured

Επαγγελματική Καταχώρηση

€ 75

Δημοσιεύστε άρθρα και εκδηλώσεις

 • Διάρκεια: 365 μέρες
 • Τηλέφωνο
 • Επιλογή προτύπου
 • Διεύθυνση
 • Φωτογραφία
 • Ιστοσελίδα
 • Social Media
 • Βίντεο
 • Δημοσίευση άρθρων
 • Απεριόριστες απλές καταχωρήσεις εκδηλώσεων
 • Photo Gallery
 • Ενδοεταιρικές καταχωρήσεις
 • Featured

Εταιρική Καταχώρηση

€ 150

Δημιουργήστε μέχρι 5 προφίλ

 • Διάρκεια: 365 μέρες
 • Τηλέφωνο
 • Επιλογή προτύπου
 • Διεύθυνση
 • Φωτογραφία
 • Ιστοσελίδα
 • Photo Gallery
 • Social Media
 • Βίντεο
 • Δημοσίευση άρθρων
 • Απεριόριστες απλές καταχωρήσεις εκδηλώσεων
 • 5 Ενδοεταιρικές καταχωρήσεις
 • Featured