Κέντρο Ψυχοθεραπείας και Μοντέρνας Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας

Δημοσιεύτηκε στις 13 Νοεμβρίου, 2019
Τοποθεσία/τοποθεσίεςΑττική
Αξιολόγηση
0.0

To Κέντρο Ψυχοθεραπείας και Μοντέρνας Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας βρίσκεται στο Μαρούσι (πλησίον του Ηλεκτρικού Σταθμού) και παρέχει μια σειρά διεθνώς πιστοποιημένων και αναγνωρισμάτων προγραμμάτων εκπαίδευσης στη συμβουλευτική, την ψυχοθεραπεία, τη γνωσιακή – συμπεριφορική ψυχοθεραπεία, τη θεραπευτική ύπνωση, τη γνωσιακή συμπεριφορική κλινική υπνοθεραπεία, το mindfulness, το mindfulness based CBT, το διαλογισμό, την τεχνική συναισθηματικής απελευθέρωσης και το νευρογλωσσικό προγραμματισμό.

Όλα τα προγράμματα που λαμβάνουν χώρα στο Κέντρο Ψυχοθεραπείας και Μοντέρνας Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας είναι επιπέδου awards, certificates και diplomas και είναι πλήρως πιστοποιημένα από το International/ National Council of Psychotherapists (ICP / NCP), από το International Hypnosis Association (IHA), από το Professional Hypnotherapists Practitioners Association (PHPA), από το International Association of Therapists (IAOTH), καθώς και από το International Practitioners of Holistic Medicine (IPHM).

Η φιλοσοφία εκπαίδευσης του Κέντρου Ψυχοθεραπείας και Μοντέρνας Εφαρμοσμένης ψυχολογίας εδράζεται στη σύνθεση όλων των σύγχρονων και επιστημονικά τεκμηριωμένων μοντέλων στη συμβουλευτική, την ψυχοθεραπεία και την εφαρμοσμένη ψυχολογία που έχουν να επιδείξουν επιστημονικά τεκμηριωμένα αποτελέσματα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ατόμου, στην προώθηση και τη βελτίωση της ψυχικής του υγείας και τείνουν στην προώθηση και την προαγωγή ενός ισορροπήμενου και θετικά προσανατολισμένου τρόπου ζωής. Στα προγράμματα εκπαίδευσης μπορούν να εγγραφούν απόφοιτοι και φοιτητές δημοσίων πανεπιστημίων και κολλεγίων ψυχολογίας, σύμβουλοι ψυχικής υγείας και εκπαιδευόμενοι στη συμβουλευτική, ψυχοθεραπευτές και εκπαιδευόμενοι στην ψυχοθεραπεία, ολιστικοί θεραπευτές, εναλλακτικοί και ενεργειακοί θεραπευτές, απόφοιτοι ανθρωπιστικών σχολών, φοιτητές και πτυχιούχοι κοινωνικής εργασίας, πτυχιούχοι και φοιτητές νοσηλευτικής. καθώς και άτομα που προέρχονται από άλλους κλάδους και επιθυμούν να ξεκινήσουν μια πιστοποποιημένη επαγγελματική καριέρα στα προγράμματα που λαμβάνουν χώρα στο Κέντρο Ψυχοθεραπείας και Μοντέρνας Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας. Βασικός στόχος του Κέντρου Ψυχοθεραπείας και Μοντέρνας Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας αποτελεί η άρτια θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των εκπαιδευόμενων. Ως εκ τούτου, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη βιωματική εκμάθηση όλων των τεχνικών που διδάσκονται στα μαθήματα, καθώς και στην πρακτική τους εφαρμογή. Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν την πρακτική τους άσκηση υπό εποπτεία, αποκτώντας έτσι τις απαιτούμενες δεξιότητες για την επιτυχή μετάβασή τους στην αγορά εργασίας.

Θεμελιώδεις αρχές του Κέντρου Ψυχοθεραπείας και Μοντέρνας Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας αποτελούν ο σεβασμός, η κατανόηση, η απεριόριστη θετική εκτίμηση και η αποδοχή όλων των εκπαιδευόμενων, η εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων και των πληροφορικών και η δημιουργία ενός κλίματος ενσυναίσθησης, άνευ όρων αποδοχής και γνησιότητας που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο μιας επιστημονικής και ανθρωποκεντρικής προσέγγισης.

Ιδιοκτήτης, δημιουργός και εισηγητής πολλών εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου Ψυχοθεραπείας και Μοντέρνας Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας είναι ο Βαλαβάνης Κων/νος (MSc, BSc, MICP, MNSPy, MBPsS, SMACCPH, CNHC acc.member, CBT Therapist, Life Coach, DHP, C.Ht., NLP Master Practitioner, EFT Master Practitioner), μέλος του Βρετανικού και του Αμερικανικού Συλλόγου Ψυχολόγων (BPS, APA), της Αμερικανικής Εταιρείας Συμβουλευτικής
(ACA), της Διεθνούς Ένωσης Ψυχοθεραπευτών (NCP/ICP) και πολλών άλλων έγκριτων επιστημονικών συλλόγων. Το αναλυτικό βιογραφικού του Κων/νου Βαλαβάνη μπορείτε να το δείτε στην ιστοσελίδα.

Φορείς Πιστοποίησης:

Accredited Counsellors, Coaches, Pscychotherapists and Hypnotherapists https://www.accph.org.uk/join-accph/membership-criteria/
International / National Council of Psychotherapists (ICP/NCP) https://www.thencp.org/
International Hypnosis Association (IHA) https://www.hypnosiscredentials.com/
International Practitioners of Holistic Medicine (IPHM) https://www.iphm.co.uk/
Professional Hypnotherapy Practitioners Association (PHPA) https://www.phpa-online.org/
Complementary and Natural Healthcare Council (CNHC) https://www.cnhc.org.uk/

Γράψτε Αξιολόγηση

Click για αξιολόγηση